herb gminy ksawerow.png URZĄD GMINY KSAWERÓW

WFOŚiGW - możliwość dofinansowania

Wkrótce ruszy Program, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wykonaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego.

Program dedykowany jest osobom fizycznym – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań  w latach 2018- 2019.

Ze szczegółami dotyczącymi tego działania można zapoznać się tutaj: PROGRAM

Rozpoczęcie naboru po zamieszczeniu wzorów wniosków na rok 2018 oraz listy banków na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php pod informacją dotyczacą zadania: Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2018


Ładowanie Rozmowy