herb gminy ksawerow.png
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ | ZAMIESZKAJ | ZAINWESTUJ

16 września będzie zebranie wiejskie sołectwa Ksawerów-Wschód

Zapraszamy mieszkańców sołectwa Ksawerów-Wschód na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 16 września o godz. 17.30 w sali OSP w Woli Zaradzyńskiej. Jest jeszcze chwila, żeby zastanowić się nad ewentualnymi zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

Proponowany porządek obrad:

  • Powitanie gości
  • Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
  • Podjęcie uchwały o przyjęciu zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
  • Sprawy różne
  • Zakończenie zebrania.

Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim co najmniej 50 mieszkańców posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

ilość odwiedzin: - 683