logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

65-lecia powstania Ruchu Honorowanego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

 Trzech mężczyzn siedzących na krzesłach  uśmiecha się do zdjęcia. W tle za nimi grupa ludzi siedzi na krzesłach. Dwóch mężczyzn pozuje do zdjęcia jeden trzyma dyplom  w ramce. Kobieta kroi tort - duży prostokątny w tle stoi grupa ludzi, którzy prowadzą rozmowę.

24 listopada 2023 r. w Muzeum Miasta Pabianic odbyły się uroczyste obchody 65-lecia powstania Ruchu Honorowanego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Gospodarz spotkania Prezes Oddziału Rejonowego PCK Andrzej Chałupka, wręczył medale i wyróżnienia dla krwiodawców, działaczy PCK oraz sympatyków i obywateli wspierających honorowe krwiodawstwo. Gmina Ksawerów otrzymała Medal 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Odznakę Honorową PCK, które osobiście odebrał Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski. Ilość oddawanej krwi z roku na rok wzrasta, obecnie przekracza 1.500 litrów. Od roku 1960 do 2023 roku w Pabianicach oddano około 50.000 litrów bezcennego leku jakim jest krew.

 

Przypomnijmy osoba, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przysługuje:

  • zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew oraz w dniu następnym i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,
  • zwrot kosztów przejazdu do Centru Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszt przejazdu ponosi Centrum,
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii,
  • dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,
  • możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.
  • Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:
  • uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
  • bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami (leków podstawowych i uzupełniających - według dawnej nomenklatury) do wysokości limitu ceny.

Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
 

Referat Oświaty Spraw Społecznych i Promocji

ilość odwiedzin: - 346