logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Apel o prawidłowe i widoczne znakowanie budynków!

Urząd Gminy w Ksawerowie zwraca się z apelem o prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, polegające na umieszczeniu w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu przy bramie (zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne). 

Prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, wyraźne ich ponumerowanie jest niezmiernie ważne w pracy zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ przyczynia się do szybszego dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia. Podjęcie ww. działań przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców oraz eliminacji nieprawidłowości w odbiorze odpadów komunalnych, szczególnie w sytuacji zaczipowania pojemników i przyporządkowania ich ściśle do poszczególnych nieruchomości.

W najbliższym czasie zwrócimy się do policji Powiatu Pabianickiego o skontrolowanie stanu prawidłowego oznakowania budynków. Przypominamy, iż za niedopełnienie obowiązku w zakresie umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz nazwą ulicy może być wymierzona przez organy orzekające w sprawach o wykroczenia kara grzywny.

ilość odwiedzin: - 964