logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

flaga oraz godło Polski

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowe informuje o naborze wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r.

W dniu 23.10.2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach kolejnej edycji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 r. realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Ksawerów aplikuje o środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program jest skierowany m.in. dla dzieci do 16 roku życia, osób z orzeczeniem o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy pomocy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi z w/w wymienionymi.


 

Działania podejmowane w ramach programu mają na celu m.in.:

  • poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb,
  • uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych,


 

Zakwalifikowani uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy,
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

 

Dokumenty do pobrania:

ilość odwiedzin: - 749