logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Badanie ankietowe LGD "BUD-UJ RAZEM"

Zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’.
 

Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępnione w postaci zbiorowej i wykorzystane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD "BUD-UJ RAZEM" i wdrażania LSR.

Ankietę można wypełnić tutaj.

 

ilość odwiedzin: - 1772