logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Brak ofert na wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów w 2022 roku

Informujemy, że w dniu 31 stycznia 2022 r. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 16/22 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 26 stycznia 2022 r. do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów w 2022 roku, nie dokonano rozdziału dotacji, gdyż na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

ilość odwiedzin: - 359