logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie w ul. Głowackiego i Nastrojowej

W dniu 4 września 2018 r. Gmina Ksawerów podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umowę
o umorzenie pożyczki. Środki z umorzenia w wysokości 70 836,40 zł., zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W KSAWEROWIE W UL. GŁOWACKIEGO I NASTROJOWEJ”

Wartość zadania netto – 335 436,55 zł.

Środki pochodzące z umorzenia – 70 836,40 zł.

 

Rzeczowy zakres zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głowackiego i Nastrojowej - L = 259,55 m;

Ilość przykanalików – 9 sztuk

Budowa sieci wodociągowej w ul. Głowackiego i Nastrojowej - L = 271,80 m;

Ilość przyłączy - 9 sztuk

Celem inwestycji jest umożliwienie właścicielom nieruchomości odprowadzanie ścieków do grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi oraz dostarczenie wody
o odpowiednich parametrach jakościowych.
 

www.zainwestujwekologie.pl