logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Czy mamy "Grunt na medal?"

W czwartek 5 sierpnia w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie odbyła się prezentacja dotycząca terenu przy ul. Miele zgłoszonego w ramach IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na Medal". Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski. 

Teren zgłoszony do konkursu ma wiele zalet. Działka o powierzchni ponad 30 ha położona jest na obrzeżach gminy, zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dają duże możliwości potencjalnym inwestorom. Ponadto w każdej branży istotna jest odległość do węzłów komunikacyjnych (również PKP i lotniska).

W prezentacji uczestniczyli członkowie komisji konkursowej:

  • Mirosław Odziemczyk - Państwowa Agencja Inwestycji i Handlu - Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi;
  • Joanna Niedźwiedzka - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Promocji;
  • Ewa Choińska - Urząd Marszałkowski - Biuro Wsparcia Eksportu Województwa Łódzkiego.

oraz przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest właścicielem zgłoszonego terenu:

  • Agnieszka Sobieszek - Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora;
  • Rafał Piątczak - Specjalista ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora.
Uczestnicy spotkania podczas wizytacji w terenie. Na zdjęciu trzy kobiety i trzech mężczyzn. W tle tereny inwestycyjne - obecnie pole

ilość odwiedzin: - 831