logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dodatek węglowy

 

Pod koniec lipca tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Na stronie internetowej możemy przeczytać najważniejsze rozwiązania dla gospodarstw domowych

 • Wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek węglowy, który wyniesie 3 tys. zł.
 • Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 • Dodatek węglowy będzie powiązany z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
  • Wniosek o dodatek węglowy składany będzie do gminy. Będzie to można zrobić do 30 listopada 2022 r.
  • Gmina będzie mieć maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.
  • Dodatek przyznawany będzie za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej.
  • Informacje przedstawione we wniosku trzeba będzie składać pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  • Narzędziem weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, będzie uzyskanie przez dostępu do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 • Dodatek węglowy będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

  Najważniejsze rozwiązania dla gospodarstw domowych

WNIOSKI nie są jeszcze dostępne, a co za tym idzie nie można ich jeszcze składać. O wszelkich zmianach, datach i miejscu skaładania wniosków poinformujemy Państwa na naszej stronie.

Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 

ilość odwiedzin: - 1286