logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać zarówno w formie tradycyjnej - papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie (budynek Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 H, I piętro), jak również elektronicznej.

Czym jest dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy jest to kluczowy element rządowej tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Komu  przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Gdzie znajdę wniosek o wypłatę dodatku?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się na stronie GOPS Ksawerów w zakładkach: formularze do pobrania oraz dodatek osłonowy.

Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane w ramach dodatku osłonowego?

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 zł,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

W jakiej kwocie i komu będzie wypłacany wyższy dodatek osłonowy?

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 500 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 zł,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 700 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę.

Podwyższony dodatek osłonowy będzie wypłacany, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu dodatku osłonowego?

Istnieją następujące możliwości:

  • jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
  • jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. - dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

ilość odwiedzin: - 1371