logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

fundusz-logo.jpg

W dniu 28 listopada 2017 r. Gmina Ksawerów podpisała umowę o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.:

„BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ UZDATNIONĄ NA SUW GADKA”

Wartość całkowita zadania                                     – 291 498,44 zł.

Środki pochodzące z pożyczki                                – 276 922,00 zł.

Rzeczowy zakres zadania:

- budowa dodatkowego zbiornika wody czystej o pojemności V = 300 m3 wraz
z rurociągami zewnętrznymi dla istniejącej stacji uzdatniania wody.

Celem inwestycji jest zwiększenie pojemności magazynowej wody uzdatnionej, zabezpieczenie potrzeb bytowo-gospodarczych ludności oraz zapewnienie mieszkańcom ciągłej dostawy wody o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych.

www.zainwestujwekologie.pl

 

 


Ładowanie Rozmowy