logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dopisanie się do spisu wyborców

Informacja

Wójta Gminy Ksawerów

z dnia 2 lipca 2020 r.

Do dnia 7 lipca 2020 r. istnieje możliwość dopisania się do spisu wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie informuję, że osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego będą ujęte w tym spisie wyborców również podczas ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców w miejscu pobytu czasowego, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wójt Gminy Ksawerów
/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 908