logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Dzieje się w gminie

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Ksawerów, rozstrzygnął postępowania w trybie rozeznania rynku i podpisał umowy z Wykonawcami na poniższe zadania: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa drogi – ul. Towarowej wraz z budową chodnika sieci oświetlenia ulicznego oraz sieci wod-kan".

Dostawa kruszywa drogowego

Mechaniczne zamiatanie ulic na terenie Gminy Ksawerów w roku 2022.

Wykonanie projektu budowy ul. Żytniej w Ksawerowie w ramach zadania „Projekt i budowa ul. Żytniej w Ksawerowie wraz z odwodnieniem".

Wykonanie projektu przebudowy ulicy Pomorskiej w Ksawerowie w ramach zadania „Projekt i przebudowa ul. Pomorskiej w Ksawerowie".

 

Ponadto, ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie:

Budowa utwardzonego pobocza w ulicy Zachodniej w Ksawerowie w ramach zadania pn.: „Projekt i przebudowa ul. Zachodniej od ul. Sienkiewicza do ul. Szerokiej w Ksawerowie”

Wykonawcy na ww. zadanie mogą składać oferty do dnia 29 marca 2022 r. do godziny 9:00

W Referacie przygotowywane są kolejne dokumentacje przetargowe dla następujących inwestycji:

„Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych w tym Cieku Gadka oraz naprawa i czyszczenie urządzeń melioracji wodnych”

Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów. Ta inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrzynych

ilość odwiedzin: - 865