logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Ksawerów na 2021 rok.

Pod adresem strony internetowej https://ugminy.ksawerow.com/index.php/gospodarka-odpadami Urzędu Gminy Ksawerów została umieszczona informacja nt. harmonogramu wywozu śmieci na 2021 rok. Omawiana informacja jest również do pobrania w formie dokumentu pdf. Harmonogram zawiera dołączony regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Ksawerów obowiązujący od dnia 01.01.2021r.

Poniżej umieszczamy ulotkę informacyjną o zasadach segregacji odpadów.
Do pobrania w formie dokumentu pdf:

Ulotka informacyjna - ZASADY SEGREGACJI ODPADOW NA TERENIE GMINY KSAWERÓW (77KB pdf)

 

ilość odwiedzin: - 980