logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

I Sesja Rady Gminy Ksawerów kadencji 2024-2029

Grupa osób pozuje do zdjęcia

7 maja br. w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Ksawerów. To wydarzenie nie tylko symbolicznie otwiera nowy rozdział w lokalnym samorządzie, ale również stawia przed nowo wybranymi radnymi oraz wójtem szereg oczekiwań i wyzwań. Podczas sesji Radni złożyli ślubowanie, wybrali Przewodnicącego Rady Gminy Ksawerów, którym został Arkadiusz Jędrzejczyk oraz Wiceprzewodniczą Rady Gminy Ksawerów, którą została Anna Szcześniak-Rydz. Ślubowanie złożył również Wójt Piotr Chałupka.

Na zdjęciu od lewej strony radni: Natalia Salamon, Paweł Kasznicki, Aleksandra Syrek, Maciej Bartos, Monika Nocuń, Bogdan Dublewski, Teresa Wołosz-Chałada, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Anna Szcześniak-Rydz, Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Jędrzejczyk, Szczepan Nowak, Wójt Piotr Chałupka, Mikołaj Ogiński, Bogumiła Szczepańska, Marcin Dolny, Aneta Archman, Sekretarz Gminy Monika Sroczyńska, Urszula Świątkowska, Skarbnik Gminy Katarzyna Rogalewska

ilość odwiedzin: - 197