logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

II tura wyborów Prezydenta RP - głosowanie korespondencyjne i zaświadczenia o prawie o głosowania

Komunikat KBW dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Głosowanie korespondencyjne - do 30 czerwca 2020 r.

Osoby, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego w I turze otrzymają również (automatycznie) pakiety wyborcze do II tury wyborów Prezydenta RP. Oznacza to, że w przypadku ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany do wyborcy, na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego przy I turze wyborów.

Osoby, które chcą głosować korespondencyjnie w II turze wyborów mają czas do 30 czerwca na zgłoszenie takiego zamiaru w Urzędzie Gminy.

Wniosek można złożyć w za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP lub osobiście w Referacie Spraw Obywatelskich (p.101) w Urzędzie Gminy Ksawerów na formularzu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz wniosku - głosowanie korespondencyjne: https://www.ksawerow.4bip.pl/upload/plik,20200605100515,zalacznik_kraj_korespondencja.pdf

Więcej informacji dotyczących głosowania korespondencyjnego.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - do 10 lipca 2020 r.

Osoby, które przed I turą wyborów Prezydenta RP otrzymały zaświadczenia o prawie do głosowania muszą pamiętać aby, drugą część zaświadczenia zabrać ze sobą na II turę wyborów. Nawet w przypadku głosowania w swoim obwodzie zamieszkania, w II turze wyborów zaświadczenie jest konieczne do oddania głosu.

Osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze mają czas do 10 lipca - druk wniosku wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, upoważnienie do odbioru zaświadczenia oraz klauzula informacyjna dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

ilość odwiedzin: - 1269