logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

III Sesja Rady Gminy Ksawerów

Przy stole na sali konferencyjnej siedzą radni.

Wczoraj w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyły się posiedzenia Komisji Samorządowo - Społecznej oraz Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ksawerów po których nastąpiła III Sesja Rady Gminy Ksawerów. Podczas sesji Sekretarz Gminy Ksawerów Monika Sroczyńska w imieniu Wójta Gminy Piotra Chałupki odczytała raport o stanie Gminy Ksawerów za 2023 r. Po przedstawieniu raportu zostały omówione i podjęte uchwały w sprawie:

  • nadania nazwy ulicy wraz z uzasadnieniem (dotyczy działki nr ew. 773/10 obręb Ksawerów – droga wewn. odchodząca od ul. Mały Skręt);
  • nadania nazwy ulicy wraz z uzasadnieniem (dotyczy działki nr ew. 2166/114 obręb Ksawerów – droga wewn. odchodząca od ul. Miele na terenie budowanego zakładu DAIKIN Manufacturing Poland Sp. z o.o.);
  • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2024 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2024 – 2027;
  • zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

ilość odwiedzin: - 281