logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja - brak ofert na letni wypoczynek

Informacja Wójta Gminy Ksawerów

Informuję, że w dniu 16 czerwca 2021 r. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem nr 74/21 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 10 czerwca 2021 r. do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów w 2021 roku, nie dokonano rozdziału dotacji, gdyż na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

Wójt Gminy Ksawerów
/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 861