logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów do okresu zimowego.

Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu: przewodów kominowych, stanu sprawności instalacji grzewczych (w tym instalacji gazowej), pieców co i cw oraz instalacji elektrycznej. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu należy pamiętać również o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków. O zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach należy niezwłocznie powiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego, a w przypadkach niecierpiących zwłoki Państwową Straż Pożarną i Policję.

Treść pisma skierowanego przez powiatowego inspektora znajduje się tutaj.

 

ilość odwiedzin: - 1451