logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów do okresu zimowego.

Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu; przewodów kominowych, stanu sprawności instalacji grzewczych, w tym instalacji gazowej, pieców co i cw, oraz instalacji elektrycznej. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu należy pamiętać również o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków. O zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach należy niezwłocznie powiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego, a w przypadkach niecierpiących zwłoki Państwową Straż Pożarną i Policję.

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach znajduje się tutaj. 

 

ilość odwiedzin: - 1571