logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Informacja dla  właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów do okresu zimowego.

Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektu; przewodów kominowych, stanu sprawności instalacji grzewczych, w tym instalacji gazowej, pieców co i cw, oraz instalacji elektrycznej.

W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu należy pamiętać również o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków.

O zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach należy niezwłocznie powiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego, a w przypadkach niecierpiących zwłoki Państwową Straż Pożarną i Policję.

Referat Gospoadrki Przestrzennej, Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ilość odwiedzin: - 844