logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja dla właścicieli psów

INFORMACJA  DLA  WŁAŚCICIELI  PSÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt podstawowym obowiązkiem każdego opiekuna psa jest zapewnienie mu opieki i właściwych warunków jego bytowania. Każdy właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego psa. Do jego obowiązków należy również dopilnowanie zwierzęcia, aby jego zachowanie nie było uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z art. 10a ww. ustawy zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Pies może poruszać się bez nadzoru jedynie po terenie prywatnym i to pod warunkiem, że jest on ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. W sytuacji, gdy właściciel nie wypełnia prawem określonego obowiązku opieki nad zwierzęciem, gmina przejmie te obowiązki (opieka, zapewnienie wyżywienia, szczepienia, czipowanie) – jednakże spowoduje to obciążenie właściciela poniesionymi przez gminę wydatkami. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów, osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków i terenów służących do użytku publicznego, w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach zielonych.                                                

ilość odwiedzin: - 1065