logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja o nie dokonaniu podziału dotacji

Informacja Wójta Gminy Ksawerów

Informuję, że w dniu 26 stycznia 2024 r. podczas posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 15/24 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 23 stycznia 2024 r. do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów w 2024 roku, nie dokonano rozdziału dotacji, gdyż na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

Wójt Gminy Ksawerów

/-/ Adam Topolski

ilość odwiedzin: - 317