logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej przy ul. Rypułtowickiej w Pabianicach

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Wójt Gminy Ksawerów podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 25 września 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów.

  • Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe przeznaczone do wydzierżawienia położone w mieście Pabianice przy ul. Rypułtowickiej, stanowiące działki ewidencyjne nr 130, 131, 132/3 i 132/2 obręb 24-Pabianice o łącznej powierzchni 2,8823 ha dla których urządzone są księgi wieczyste o numerach LD1P/00033165/1 i LD1P/00029448/8. 
  • Cena wywoławcza nieruchomości : 3 000,00 zł brutto – czynsz roczny dzierżawy brutto;
  • Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu – brak;
  • Osoby niedopuszczone do uczestniczenia w przetargu – jedna osoba;
  • Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości – brak.

/-/ Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów

ilość odwiedzin: - 195