logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Informacja w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

Urząd Gminy Ksawerów informuje, że w dniach 12-13 marca 2019 r. w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Pabian-Med” przy ul. Jana Kilińskiego 10/12 w Pabianicach, będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Ksawerów.

 

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. wzywa się:

 • mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
  - zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
    względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  -
  zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze
    względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w
    trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
    Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji  
    wojskowej,

  - osoby, która ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku
    kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej
    służby wojskowej.

Dodatkowe informacje w sprawie kwalifikacji wojskowej dla osób z terenu gminy Ksawerów można  uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, I piętro - pokój 101, nr tel. 42 213 80 18.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  (tj. Dz. U. 2018 r. , poz.1459 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. 2018 r. , poz. 1982),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
(t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1980).

ilość odwiedzin: - 1288