logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ksawerów

Wójt Gminy Ksawerów informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ksawerów na lata 2023-2032” na terenie Gminy Ksawerów przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog  Maciej Mikulski Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą przy ul. Stępińskiej 48/58 lok. 4, 00-739 Warszawa. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą kserokopię upoważnienia podpisanego przez Wójta Gminy Ksawerów oraz imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego.

Mieszkańców Gminy Ksawerów użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

W przypadku braku możliwości udzielenia potrzebnych informacji ankieterom, zgłoszenia o posiadaniu zdjętych/niewykorzystywanych płyt azbestowych można dokonać pod numerem: 22 230 26 14 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: azbest@ekodialog.pl

Prosimy o podanie adresu gospodarstwa i ilości oraz rodzaju płyt (faliste/płaskie).

Dzięki dokładnej ewidencji gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie do utylizacji azbestu dla zainteresowanych mieszkańców.

ilość odwiedzin: - 515