logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ksawerów

W związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ksawerów uprasza się właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) bądź przydomową oczyszczalnię ścieków, którzy nie dokonali zgłoszenia ww. instalacji podczas wizyty inspektorów terenowych na posesji, o kontakt z Urzędem Gminy Ksawerów w celu dopełnienia obowiązku zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, bądź dostarczyć osobiście pod ww. adres do pok. 302, III piętro.

ilość odwiedzin: - 1405