logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Inwestycje

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów w zakładce Zamówienia Publiczne na bieżąco publikowane są aktualne informacje dotyczące ogłoszonych oraz rozstrzygniętych przetargów.

Ogłoszono:

- przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa ulic: Skromnej, Krótkiej, Malinowej, Północnej, Poziomkowej w Ksawerowie".

Rozstrzygnięto:

- przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Gadka, gmina Ksawerów”.

- przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie poprzez dostawienie dwóch urządzeń zabawowych oraz ułożenie nawierzchni bezpiecznej pod wybranymi urządzeniami".

Otwarcie ofert:

- przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


Ładowanie Rozmowy