logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Jesteś przedsiębiorcą? Uzupełnij swoje dane w CEIDG

Jeżeli Twój wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL i nie będzie uzupełniony do dnia 19 maja 2018 r., to taki wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Referatem Ewidencji w celu weyfikacji danych: tel. 42 213 80 18 lub 42 213 80 50.

 

Działanie takie jest zgodne z art. 61 ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej znajduje się tutaj.