logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kolejne umowy podpisane

Referat Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Ksawerów, w ostatnim czasie zakończył postępowania przetargowe i podpisał umowy z Wykonawcami na zadania:

  • Budowa utwardzonego pobocza w ulicy Zachodniej w Ksawerowie;
  • Usługa ubezpieczenia Gminy Ksawerów;
  • Budowa ogrodzenia i oświetlenia kompleksu sportowego na działce nr ewid. 2167/4 przy ul. Rzepakowej w Ksawerowie;
  • Konserwacja istniejących rowów melioracyjnych w tym cieku Gadka oraz naprawę i czyszczenie urządzeń melioracji wodnych wraz z uporządkowaniem terenu na terenie gminy Ksawerów.

To oczywiście nie wszystkie zadania, nad którymi pracuje referat. W trakcie oceny oraz przygotowania dokumentacji jest kolejnych kilka postępowań, o których napiszemy już wkrótce.

ilość odwiedzin: - 797