logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kolejny sukces w pozyskiwaniu środków

W dniu 24 czerwca 2021 r. Gmina Ksawerów otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania na zadanie 'Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Ksawerów" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Przedmiotowe zadanie będzie obejmowało budowę ok. 3 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ogrodników, Łącznej oraz włączenia ul. Świerkowej i Akacjowej.

Dofinansowanie można było uzyskać jedynie dla terenów znajdujących się poza aglomeracją.

Przyznane gminie Ksawerów dofinansowanie to kwota 1 931 601,00 zł.

30 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego zostanie podpisana umowa o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020.

ilość odwiedzin: - 765