logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konkurs ofert na organizację wypoczynku zimowego

Wójt Gminy Ksawerów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2024 wynosi 10.000 zł.

Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 11 lutego 2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ksawerów” oraz z danymi Oferenta,
w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2024 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu):

  • w Kancelarii Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h (II piętro), w godzinach pracy Urzędu lub
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Ksawerów ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 130