logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r

Informujemy, o ogłoszeniu konsultacji programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok. Treść ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały i formularzem uwag znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ksawerów.

ilość odwiedzin: - 745