logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kontrola inspektorów weterynaryjnych

Gmina Ksawerów otrzymała informację dotyczącą przedmiotu kontroli Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

Wśród głównych zleceń gospodarze powinni zwrócić szczególną uwagę na:

- pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ich na zewnątrz,

- nie pojenia i nie karmienia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,

- zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed dostępem dzikich zwierząt oraz przed ich odchodami,

- stosowanie w gospodarstwie odzieży i butów ochronnych przeznaczonych tylko do obsługi drobiu,

- stosowanie mat  dezynfelkcyjnych i preparatów do odkażania rak przy budynkach gdzie utrzymywany jest drób,

- zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- zakaz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

- przestrzeganie nakazu powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

- przestrzegania nakazu dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy.

czytaj więcej: Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach

ilość odwiedzin: - 623