logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

"Kształcenie zawodowe – konkurs w ramach Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. "Kształcenie zawodowe – konkurs w ramach Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020",  które odbędzie się 2 lipca 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach (I piętro), ul. Sienkiewicza 16. 

 

Spotkanie informacyjne prowadzone będzie przez Specjalistę ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Brzezinach oraz przedstawicieli Wydziału Rozwoju Kształcenia i Kompetencji w Regionie Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Program spotkania:
1. Omówienie zakresu wsparcia w ramach poddziałania, dotyczącego w szczególności:

  • celów i założeń konkursu, w tym: podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, typów projektów, wydatków możliwych do sfinansowania;

  • zagadnień formalnych i merytorycznych;

  • zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie.

2. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
3. Konsultacje indywidualne.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod przyciskiem "Weź udział" https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3504-spotkanie-informacyjne-pn-ksztalcenie-zawodowe-konkurs-w-ramach-poddzialania-xi-3-1-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-lodzkiego-na-lata-2014-2020, do dwóch dni roboczych poprzedzających spotkanie. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań
prosimy o kontakt z organizatorem.

Organizatorem spotkania w Brzezinach jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, Tel.: 46 874 31 54 lub 46 816 68 17, e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

0001.jpg

 

ilość odwiedzin: - 1440