logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Ksawerów urodzonych w roku 2004 odbędzie się w Pabianicach, w lokalu przy ul. Sejmowej 2, w dniach 18-23 maja 2023 r.

Imienne wezwania zostały już wysłane. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt  wyznacza tej osobie termin inny niż określony w wezwaniu.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Danuta Wlazło, telefon 42 213 80 18.

ilość odwiedzin: - 387