logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

"ŁĄCZY NAS GADKA" - doposażamy sołectwo w nowy sprzęt

 "ŁĄCZY NAS GADKA" - to projekt, który jest realizowany w ramach dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Celem projektu jest zakup i wspólny montaż drewnianego domku ogrodowego. Zrealizowanie projektu umożliwi właściwe przechowywanie rzeczy posiadanych przez sołectwo, które są wykorzystywane do organizacji pikników i imprez integrujących mieszkańców. Sołectwo Nowa Gadka wzbogaciło się w ostatnim czasie o nowy obiekt, jakim jest świetlica wiejska.

Mieszkańcy z otrzymanych w poprzednich latach funduszy sołeckich zakupili różnego rodzaju wyposażenie: namiot ogrodowy, ławki, krzesła oraz materiały, które posłużyły wykonaniu przenośnego grilla ogrodowego. Posiadane wyposażenie znacznie ułatwiło organizacje kolejnych imprez (które są organizowane coraz częściej). Drewniany domek poza tym, że będzie pomieszczeniem w którym będzie można przechowywać zakupione wcześniej materiały i narzędzia, poprawi walory estetyczne przestrzeni wykorzystywanej przez mieszkańców rekreacyjnie. Tym samym poprawione zostaną warunki sprzyjające wspólnemu spędzaniu czasu wolnego w gronie rodzinnym, rówieśniczym czy międzypokoleniowym.

Zdjęcie poglądowe, źródło: internet

domek_pogląd.jpg

Łączy_nas_gadka.jpg
 

ilość odwiedzin: - 1520