logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Lampy już stoją, czekamy na podłączenie zasilania - sprawdź w jakich ulicach

Nowe latarnie postawione zostały w ul. Giełdowej (na odcinku od ul. Szkolnej do przepustu) oraz w ul. Towarowej i Hurtowej w Ksawerowie.

Inestycja zostanie zrealizowana w ramach zadania pn.:"Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ksawerów" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna, działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałania IV.3.1 Ochrona powietrza  - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

20191119_103336_resized.jpg

20191119_103434_resized.jpg

20191119_104352_resized.jpg

ilość odwiedzin: - 1732