logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Letnie warsztaty z GDKzB w Ksawerowie

plakat informujący o warsztatach letnich

Letnie Warszaty z GDKzB w Ksawerowie dla dzieci w wieku szkolnym 7-11 lat

Zapraszamy na 10 tygodniowych turnusów od 26.06.2023 do 1.09.2023 w godz. 8.00-16.00

W programie między innymi: Dolina Skrzatów, Monosfera, Michałówka, Ec1 i kino sferyczne, Sady Klemensa, ZOO Safari Borysef, Łęczyca zamek i skansen, Mikrokosmos, warsztaty, animacje, zajęcia terapeutyczne

zapisy od 29 maja 2023 od godz. 12.00 w sekretariacie GDKzB (w godzinach pracy sekretariatu)

koszt 250 zł (dzieci z terenu Gminy Ksawerów) dofinansowanie ze środków Gminy Ksawerów

650 zł (dzieci spoza Gminy Ksawerów)

GDKzB zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć.

ilość odwiedzin: - 368