logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LIX Sesja Rady Gminy Ksawerów

2018_01_24_Sesja_LIX.JPG

2018_01_24_Sesja_LIX_2.JPG

Podczas LIX Sesji Rady Gminy Ksawerów podjęto uchwały (treść uchwał) w sprawie:

 1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2018-2031;
 2. uchwalenia budżetu Gminy Ksawerów na 2018 rok;
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2018-2039;
 4. zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2018 rok;
 5. uchylającą Uchwałę Nr LVIII/397/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/367/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów";
 6. zmiany Uchwały Nr LIV/367/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, Gmina Ksawerów";
 7. zmian budzetu Gminy Ksawerów na rok 2018;
 8. przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok";
 9. przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017;
 10. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r,;
 11. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
 12. przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady gminy Ksawerów;
 13. ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Ksawerów;
 14. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.;
 15. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.;
 16. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na drodze bezprzetargowej nieruchomości będącą własnością Gminy Ksawerów;
 17. w sprawie powołania członka o składu osobowego Komisji Samorządowo-Społecznej;
 18. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Ładowanie Rozmowy