logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LXXI Sesja Rady Gminy Ksawerów

W dniu 28 września 2023 r., o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Samorządowo-Społecznej. Następnie o godz. 14.000 miała miejsce LXXI Sesja Rady Gminy Ksawerów. Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego;
  • w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 r.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023-2026.

Ponadto podczas komisji radni wysłuchali spraw mieszkańców, a Wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski przedstawił radnym informację dotyczącą spraw bieżących prowadzonych przez urząd.

Uczestnicy spotkania siedzą przy stole podczas sesji. Uczestnicy spotkania siedzą przy stole podczas sesji.

ilość odwiedzin: - 411