logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LXXII Sesja Rady Gminy za nami

W dniu 25 października 2023 r., w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyła się LXXII Sesja Rady Gminy Ksawerów poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz  Komisji Samorządowo – Społecznej.

Podczas sesji Wójt Gminy Ksawerów przedstawił swoją informację dotyczącą funkcjonowania gminy natomiast Radni  podjęli:

  • uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025;
  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2023-2032;
  • uchwałę w sprawie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ksawerów;
  • uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2023 rok;
  • uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2023-2026;
  • uchwałę w sprawie wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy

oraz uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 Kobiety i mężczyźni siedzą przy stole podczas spotkania. Jedna kobieta stoi trzymając kartki w dłoni.

ilość odwiedzin: - 398