logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

LXXVI Sesja Rady Gminy Ksawerów

Przy stole na sali konferencyjnej siedzą radni/ W tle widać ekran z głosowaniem

Wczoraj w Urzędzie Gminy Ksawerów odbyły się posiedzenia Komisji Samorządowo - Społecznej oraz Komisji Budżetu, Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Ksawerów po których nastąpiła LXXVI Sesja Rady Gminy Ksawerów. Podczas sesji zostały omówione i podjęte uchwały w sprawie:

  • zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2024 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2024 – 2027;
  • ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Ksawerów;
  • nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ksawerowie;
  • powołania Rady Społecznej SP ZOZ MEDiKSA w Ksawerowie;
  • zatwierdzenia rocznego harmonogramu działania Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na rok 2024.

Ponadto Radzie Gminy Ksawerów przedstawiono sprawozdanie z realizacji rządowego oraz lokalnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przy stole na sali konferencyjnej siedzą radni i sołtysi

ilość odwiedzin: - 352