logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach wieloletniego programu rządowego pn. "Narodowy Program Czytelnictwa" realizowanego w 2017 r. w ramach Priorytetu 3 Programu – "Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych" Gmina Ksawerów za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego otrzymała dotację celową w wysokości 4 000,00 zł z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozastające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono 454 ksiązki na wyposażenie biblioteki szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej.

 

 


Ładowanie Rozmowy