logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nie tylko bicie boli

PROGRAM OSŁONOWY – edycja 2018

W dniu 1 marca 2018 r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie zespołu w sprawie dokonania oceny projektów złożonych w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2018. Złożona dokumentacja została przeanalizowana pod kątem zgodności projektu z wymogami formalnymi oraz merytorycznymi według wskazanych obszarów:

  1. Doświadczenie i zaangażowanie Wnioskodawcy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

  2. Zgodność projektu z lokalnymi dokumentami strategicznymi.

  3. Innowacyjność i atrakcyjność projektu na poziomie lokalnym.

  4. Udział wkładu własnego w całkowitych kosztach projektu wynosi powyżej 30%.

Projekt Gminy Ksawerów pn. "Nie tylko bicie boli" zajął 3 miejsce w województwie łódzkim i zgodnie z określonym trybem wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, Urząd Wojewódzki przekazał go do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z dokumentację konkursową 10 najwyżej ocenionych wniosków.
Za Gminą Ksawerów znalazły się projekty: Powiatu Poddębickiego, Miasta Bełchatowa, Miasta Kutna, Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Gminy Lubochnia, Powiatu Radomszczańskiego i Gminy Miasta Głowna.

 


Ładowanie Rozmowy