logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nowe zasady korzystania z teleporad

Od 16 marca lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić wizyty w formie teleporady. To  pacjent wybiera, jaką formę wizyty preferuje.

Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy:

-Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.

-Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.

-Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.

-Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.

-Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Z teleporady należy skorzystać, gdy:

- Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

- Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.

- Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.

- Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

- Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Teleporada powinna być udzielona nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście lub w późniejszym terminie, jeśli zostało to ustalone w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

ilość odwiedzin: - 906