logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nowe zasady wnioskowania o wydanie dowodu osobistego

Grafika przedstawiająca dowód osobisty

Zbliża się termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wnioskowanie o dowód osobisty przy wykorzystaniu usługi elektronicznej.

Od 29 grudnia br. możliwe ma być:

  • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej w systemie teleinformatycznym;
  • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionego przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL oraz podpisania wniosku o dowód osobisty przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego;
  • złożenia podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Osoby, które zdecydują się na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną będą musiały zgłosić się do organu gminy w ciągu 30 dni, aby złożyć odwzorowanie podpisu własnoręcznego za pomocą tzw. signature pad oraz w celu pobrania odcisków palców. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie dopełnią tego obowiązku, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

ilość odwiedzin: - 445