logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Nowy Zarząd OSP

W piątek 25 czerwca w Szkole Postawowej w Woli Zaradzyńskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej. W zebraniu udział wziął wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ksawerów Anna Szcześnak-Rydz, druh prezes zarządu powiatowego ZOSP RP Roman Figiel oraz dyrekcja Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej Barbara Staszewska i Paulina Danka.

Po odczytaniu sprawozdań: z działalności jednostki, finansowego i komisji rewizyjnej podjęto uchwałę o uhonorowaniu druha Józega Rożka tytułem honorowego naczelnika, a druha Józefa Anuszczyka tytułem honorowego gospodarcza jednostki. Ustającemu zarządowi zostało udzielone absolutorium. Wybrano nowy zarząd w składzie:

  • Prezes - Jan Wawrzko
  • Naczelnik - Przemysław Kłaniewski
  • Skarbnik - Inga Filipowska
  • Drugi Wiceprezes - Grażyna Siara
  • Zastępca Naczelnika - Piotr Ostrowski
  • Gospodarz - Adam Kłaniewskie
  • Członek Zarządu - Marcin Kotlicki

Wybrano również nowy skład komisji rewizyjnej:

  • Marcin Demrych
  • Mariusz Łagowski
  • Marcin Frączkiewicz

Nowemu zarządowi życzymy samych sukcesów nowej kadencji.

Na sali sportowej w Szkole ustawiony długi stół. Za stołem siedzą druhowie OSP Wola Zaradzyńska w galowych mundurach i zaproszeni goście Na sali sportowej w Szkole ustawiony długi stół. Za stołem siedzą druhowie OSP Wola Zaradzyńska w galowych mundurach Dwóch druchów seniorów i Prezes OSP. Odznaczenie honorowymi druhami seniorów

ilość odwiedzin: - 1343