logotyp
GMINA KSAWERÓW
ZOBACZ / ZAMIESZKAJ / ZAINWESTUJ

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów"

 

0001.jpg

ilość odwiedzin: - 1444